תמיכה

 

שירות של הציוד

ספרות מקצועית


כדי שהציוד של Pentruder ושל Pentpak יישאר במצב שבו בטוח להפעיל אותו בכל עת, יש צורך בתחזוקה מסוימת.

על-מנת להבטיח פעולה בטוחה ורציפה של המכונות, ובכדי שהאחריות תהיה תקפה, יש להחזיר את המכונה אל תחנת השירות של סיירוקס ישראל בע"מ במלואה לצורך שירות בפרקי הזמן המצוינים. יש להחליף את השמן לאחר 80 שעות של חיתוך, או לפחות פעם בשנה.

בשירות בודקים את התפקוד התקין של המכונה, וכל הרכיבים החיוניים לפעולה בטוחה ואמינה של המכונה נבדקים ומוחלפים במידת הצורך.

יש לפנות אל סיירוקס ישראל בע"מ לקבלת שירות ותמיכה


את ספר ההוראות למפעיל ניתן למצוא בדף המוצר המתאים.

אם אתם זקוקים לספרות מקצועית נוספת, אנא פנו אל המפיץ שלכם.